Menu

ZALECENIA

 Centrum Treningowe Gościnna 

 W związku z panującymi warunkami epidemiologiczno-sanitarnymi zwraca się z prośbą do klubowiczów o przestrzeganie zasad w celu zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętów na terenie obiektu jak również, poruszania się na obiekcie CTG zgodnie z panującymi trendami bezpieczeństwa:
– noszenie maseczki na wejście do klubu oraz w obszarach gdzie nie ma wysiłku fizycznego
– po każdorazowym użyciu sprzętu należy dezynfekować używane elementy treningowe lub szkoleniowe
– zachować odległość pomiędzy klubowiczami minimum 1,5m
– dezynfekować dłonie po każdorazowej styczności z klamkami oraz przedmiotami obcymi


    Dla zapewnienia bezpieczeństwa CTG umieściła informacje o maksymalnej liczbie ćwiczących na całym obiekcie oraz wyznaczyła ilości przebywania maksymalnej ilości osób w strefach sportów walki oraz w części siłowej.
Dla zapewnienia komfortu bezpieczeństwa wizualnego, CTG umieściła infografiki / plakaty w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w obiekcie oraz informacji na stronie internetowej obiektu CTG.


    Jednocześnie dla zdrowia i zgodności prawnej CTG informuje aby użytkowanie sprzętu podczas ćwiczeń i kursów, odbywało się zgodnie z wyznaczonymi normami. W CTG wymagane jest przestrzeganie przez klubowiczów wyznaczonych prawnie odległości 1,5m pomiędzy ćwiczącymi. Nadzór nad informacją przy wejściu klubowicza do strefy CTG sprawuje personel klubu.


    CTG ustanowiło godziny wieczorne po zamknięciu klubu na całkowitą dezynfekcję pomieszczeń i sprzętów przez wynajęty serwis zewnętrzny.


    CTG zapewnia cyrkulację i wymianę powietrza w obiekcie za pomocą systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej , utrzymywanej w rygorystycznych zasadach w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu.


    CTG zapewnia dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, dostępne dla klientów w obszarze wejścia, recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.


    CTG zaleca dezynfekowanie każdego urządzenia używanego przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji, zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.


    Blat recepcyjny dezynfekowany jest n bieżąco po każdym kliencie oraz przestrzegana jest zasada aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba. Strefa recepcji odgrodzona została dla bezpieczeństwa od strefy oczekiwania.


    CTG zaleca dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

CTG Centrum Treningowe Gościnna